Ασφάλιση Επιχειρήσεων

Ασφάλεια Επιχειρήσεων

Η ανάγκη της απόλυτης ασφάλειας του κτιρίου και του περιεχομένου της επιχείρησής σας, από ένα πλήθος φυσικών και όχι μόνο κινδύνων, αποτελεί πλέον ένα από τα πρώτα μελήματα κάθε επιχειρηματία.

Τα προγράμματα ασφάλισης επιχείρησης δίνουν τέλος στην ανασφάλειά σας.

Κι αυτό γιατί, είναι σχεδιασμένα για να σας παρέχουν απόλυτη προστασία τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενό του από κάθε κίνδυνο.

Τα προγράμματα ασφάλειας επιχείρησης περιλαμβάνουν ένα εύρος καλύψεων που αφορούν τόσο την προστασία της επιχείρησης από πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από αμέλεια, κεραυνό, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, δάσος, όσο και από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, χιόνι, χαλάζι, παγετός.
Επίσης παρέχουν ασφάλεια στην επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κλοπής, ληστείας ταμείου, τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών, πολιτικών ταραχών, κακόβουλων βλαβών.

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Άρθρο 914 του αστικού κώδικα: “όποιος ζημιώνει τρίτον υπαιτίως υποχρεούται σε αποζημίωση.”

Οι διάφοροι τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αναφέρονται στον κλάδο αστικής ευθύνης καλύπτουν τυχαία γεγονότα που μπορεί να αναφερθούν δικαστικά στο άρθρο 914. Από τα πιο απλά συμβάντα της καθημερινότητάς μας, όπως ένα γλίστρημα τρίτου στο σπίτι μας ή το σπάσιμο του τζαμιού ενός γείτονα μέχρι και πιο σύνθετες περιπτώσεις όπως λόγου χάρη η επαγγελματική αστική ευθύνη ή η αστική ευθύνη μεγάλων τεχνικών έργων.

Ειδικότερα:

ΙΔΙΩΤΕΣ :

 

 • Οικογενειακή αστική ευθύνη
 • Αστική ευθύνη κατοικίδιων ζώων
 • Αστική ευθύνη ιδιωτικών χώρων
 • Αστική ευθύνη διαχειριστών πολυκατοικίας-κοινόχρηστων χώρων

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :

 

 • Γιατρούς – Φαρμακοποιούς
 • Δικηγόρους – Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες
 • Μηχανικούς
 • Συντηρητές ανελκυστήρων
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :

 

 • Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων
 • Αστική ευθύνη προϊόντων
 • Περιβαλλοντική αστική ευθύνη
 • Αστική ευθύνη αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Αστική ευθύνη για την κατοχή και χρήση χώρων
 • Αστική ευθύνη στελεχών επιχείρησης

 

Όσον αφορά τους επαγγελματίες, το γραφείο μας, έχει την δυνατότητα να προσφέρει ομαδικά πακέτα με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο καθώς και πληθώρα λύσεων σε μεμονωμένα συμβόλαια.

Για πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη κάλυψη συνδυάστε την ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης με ασφαλιστήριο συμβόλαιο νομικής προστασίας ώστε να αποφύγετε δικαστικά έξοδα που ίσως δυσχεραίνουν την οικονομική σας κατάσταση.